You are looking at the HTML representation of the XML format.
HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.
Specify the format parameter to change the output format.
To see the non HTML representation of the XML format, set format=xml.
See the complete documentation, or API help for more information.
<?xml version="1.0"?>
<api>
 <query-continue>
  <allpages gapcontinue="Reforma_łucznicza" />
 </query-continue>
 <query>
  <pages>
   <page pageid="4725" ns="0" title="Reforma feudalna">
    <revisions>
     <rev contentformat="text/x-wiki" contentmodel="wikitext" xml:space="preserve">== Zakładanie i rozbudowa włości ==


*1. Opis lokacji. Mianowicie gdzie się ona znajduje, czyli hrabstwo, dystrykt, gmina. Następnie umiejscowienie lokacji na terenie gminy, czyli na przykład: główny trakt, na drodze do większego miasta, na samych rubieżach gminy itp. Dodać tutaj należy czym dana lokacja się wyróżnia na tle innych, albo co będzie podstawowym jej dochodem oraz krótkie informacje o budynkach w danym miejscu, czyli jedynie krótkie wspomnienie.

*2. Miejsca. Czyli faktyczne budynki lub plantacje, zakłady, manufaktury, pola uprawne a nawet takie miejsca, które nie mają nic wspólnego z produkcją, jak jakaś łąka czy krąg kamieni. W tym miejscu rozbudowujemy to o czym wspomnieliśmy w opisie lokacji. Im większy i dokładniejszy opis tym lepiej to wygląda, do tego można dodać grafikę danego miejsca.

*3. Postacie niezależne, z którymi można porozmawiać podczas wypraw, nie jest to punkt obowiązkowy. Wszystko zależy od twojej koncepcji na to miejsce. W tym miejscu opisujemy jaką rolę dana postać pełni w lokacji, np. sołtys, burmistrz, zarządca manufaktury itp. Postaci nie musi być za wiele, wystarczy chociaż jedna na budynek jeśli tworzona lokacja jest mała.</rev>
    </revisions>
   </page>
   <page pageid="4734" ns="0" title="Reforma kusznicza">
    <revisions>
     <rev contentformat="text/x-wiki" contentmodel="wikitext" xml:space="preserve">=Broń dystansowa=
Do broni dystansowej zaliczamy:
*Kusze valfdeńskie (zasięg do 300 metrów)
*Kusze elanoiskie (zasięg do 150 metrów)
*Kusze varrokańskie (zasięg do 500 metrów)
*Kusze torgońskie (zasięg do 150 metrów)
*Kusze isgharskie (zasięg do 250 metrów)
*Krótkie łuki (zasięg od 30 metrów)
*Długie łuki (zasięg od 100 metrów)
*Refleksyjne łuki (zasięg od 60 metrów)
*Proce (zasięg do 50 metrów)
&lt;br&gt;
Kusze wyrabia się z:
*dowolny materiał
&lt;br&gt;
Łuki wyrabia się z:
*dowolnego materiału, o ile ostrość łuku po uwzględnieniu modyfikatora nie jest mniejsza lub równa zeru
*dowolnego materiału, o ile zasięg łuku po uwzględnieniu mnożnika nie jest mniejsza od bazowego zasięgu danego łuku
&lt;br&gt;
Proce wyrabia się z:
*dowolny materiał

Aby używać broni dystansowych, trzeba opanować specjalizacje: walka bronią dystansową na minimum 50%. Bronie dystansowe otrzymują bonus od siły wyrzutu pocisk oraz w przypadku większości kusz dodatkowe właściwości związane z technologią jej wytwarzania.
*Dla kusz valfdeńskich +25 do ostrości oraz bonus zamieszczony w opisie: Sposób mocowania kuszy valfdeńskiej nie blokuje miejsca w ekwipunku. 
*Dla kusz elanoiskich +15 do ostrości oraz bonus zamieszczony w opisie: Kusza zawiera magazynek na 3 bełty i odpowiednią ilość cięciw, pozwalając przez to na strzał serią pocisków, lub ogniem pojedynczym w różnych przeciwników. Wszystkie cięciwy naciągane są naraz.
*Dla kusz varrokańskich +60 do ostrości. Rasy inne niż ork nie mogą z niej strzelać z konia.
*Dla kusz torgońskich +30 do ostrości oraz bonus zamieszczony w opisie: Dzięki zastosowaniu układu soczewek z kuszy tej można oddać jeden perfekcyjny strzał na post na odległość mniejszą lub równą dwukrotnemu zasięgu kuszy. 
*Dla kusz isgharskich +20 do ostrości oraz bonus zamieszczony w opisie: Do kuszy dołączono zbiornik 50ml na jad bestii I, II i III kategorii wyposażony dozownik 1ml, który przy strzale pokrywa grot strzały jadem. Jad może zaaplikować do kuszy każdy łuczarz.
*Dla krótkich łuków +20 do ostrości (+ modyfikator od materiału wykonania). 
*Dla długich łuków +10 do ostrości (+ modyfikator od materiału wykonania). 
*Dla refleksyjnych łuków +15 do ostrości (+ modyfikator od materiału wykonania). 
*Dla procy +5 do obuchu.

==Kusza==
[[Plik:Bronie_kusza.jpg]]
===Przepis===
Łuk - 3/10 sztabki (30%)&lt;br&gt;
Łoże - 2/10 sztabki (20%)&lt;br&gt;
Rękojeść - 1/1 sztabki (100%)&lt;br&gt;
Valfdeńska - 3/4 sztabki (75%)&lt;br&gt;
Elanoiska - 1/10 sztabki (10%)&lt;br&gt;
Varrokańska - 3/2 sztabki (150%)&lt;br&gt;
Torgońska - 3/4 sztabki (75%)&lt;br&gt;
Isgharska - 1/2 sztabki (50%)&lt;br&gt;

===Czas ładowania===
Czas ładowania danej kuszy określa minimalny czasu ładowania jednego bełtu. &lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Czas naciągu jest równy procentowej wartości składowej danego rodzaju kuszy.&lt;br&gt;
Dla przykładu kusza varrokańska:&lt;br&gt;
Varrokańska - 3/2 sztabki (150%) = 150 sekund czasu naciągu&lt;br&gt;


===Przykład===
Dla przykładu kusza valfdeńska w całości wykonana ze stali Valfdeńskiej.&lt;br&gt;
Łuk 0,285kg + loże 0,19kg + rękojeść 0,95kg + valfdeńska 0,713 kg = łącznie 2,14kg&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Jeśli cena stali valfdeńskiej to 0,5 grzywny za 1 dekagram, a kusza waży 1,045 kg, czyli 104,5 dekagram to za same materiały zapłacimy 52,25 grzywien, czyli ~53 grzywny. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.&lt;br&gt;

===Statystyki===
Nazwa broni: przykładowa kusza&lt;br&gt;
Rodzaj: kusza&lt;br&gt;
Typ: valfdeńska &lt;br&gt;
Ostrość: 25 + ostrość materiału bełta&lt;br&gt;
Opis: Wykonana z 2,14 kg stali Valfdeńskiej o zasięgu do 300 metrów. Sposób mocowania kuszy valfdeńskiej nie blokuje miejsca w ekwipunku. Czas naciągu kuszy potrzebny do załadowania jednego bełtu to 75 sekund.&lt;br&gt;=Walka bronią dystansową=

==&lt;span style=&quot;color:#800000;&quot;&gt;Lekcja I [50%] - podstawowe techniki walki bronią dystansową&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;color:#996600;&quot;&gt;[60 grzywien]&lt;/span&gt;==
'''Kusza'''&lt;br&gt;
*Możesz wykonać 1 finiszer kuszami na post.
*Zasięg perfekcyjnej celności z dowolnej kuszy wynosi 50% wartości zasięgu danej kuszy.
*Można strzelać tylko pod kątem prostym.
*Naciąganie kuszy zgodne z czasem naciągu kuszy danego rodzaju.
&lt;br&gt;

==&lt;span style=&quot;color:#696969;&quot;&gt;Lekcja II [75%] - zaawansowane techniki walki bronią dystansową&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;color:#996600;&quot;&gt;[320 grzywien]&lt;/span&gt;==
'''Kusza'''&lt;br&gt;
*Możesz wykonać 2 finiszery kuszami na post.
*Zasięg perfekcyjnej celności z dowolnej kuszy wynosi 75% wartości zasięgu danej kuszy.
*Można strzelać tylko pod kątem prostym.
*Naciąganie kuszy zgodny z czasem naciągu kuszy danego rodzaju.
&lt;br&gt;

==&lt;span style=&quot;color:#FFD700;&quot;&gt;Lekcja III [100%] - mistrzowskie techniki walki bronią dystansową&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;color:#996600;&quot;&gt;[1800 grzywien]&lt;/span&gt;==
'''Kusza'''&lt;br&gt;
*Możesz wykonać 3 finiszery kuszami na post.
*Zasięg perfekcyjnej celności z dowolnej kuszy wynosi 100% wartości zasięgu danej kuszy.
*Można strzelać tylko pod kątem prostym.
*Naciąganie kuszy zgodny z czasem naciągu kuszy danego rodzaju.
&lt;br&gt;</rev>
    </revisions>
   </page>
  </pages>
 </query>
</api>