You are looking at the HTML representation of the XML format.
HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.
Specify the format parameter to change the output format.
To see the non HTML representation of the XML format, set format=xml.
See the complete documentation, or API help for more information.
<?xml version="1.0"?>
<api>
 <query>
  <allmessages>
   <message name="ipb-blockingself" xml:space="preserve">Usiłujesz zablokować siebie samego! Czy na pewno chcesz to zrobić?</message>
   <message name="ipb-blocklist" xml:space="preserve">Zobacz istniejące blokady</message>
   <message name="ipb-blocklist-contribs" xml:space="preserve">Wkład $1</message>
   <message name="ipb-change-block" xml:space="preserve">Zmień ustawienia blokady</message>
   <message name="ipb-confirm" xml:space="preserve">Potwierdzam blokadę</message>
   <message name="ipb-confirmhideuser" xml:space="preserve">Zamierzasz zablokować użytkownika z włączoną opcją „ukryj użytkownika”. Spowoduje to pominięcie nazwy użytkownika we wszystkich listach i rejestrach. Czy na pewno chcesz to zrobić?</message>
   <message name="ipb-default-expiry" xml:space="preserve" />
   <message name="ipb-disableusertalk" xml:space="preserve">Zablokuj możliwość edytowania przez tego użytkownika własnej strony dyskusji w czasie trwania blokady.</message>
   <message name="ipb-edit-dropdown" xml:space="preserve">Edytuj listę przyczyn blokady</message>
   <message name="ipb-hardblock" xml:space="preserve">Zablokuj możliwość edytowania przez zalogowanych użytkowników z tego adresu IP.</message>
   <message name="ipb-needreblock" xml:space="preserve">$1 jest już zablokowany. Czy chcesz zmienić ustawienia blokady?</message>
   <message name="ipb-otherblocks-header" xml:space="preserve">{{PLURAL:$1|Inna blokada|Inne blokady}}</message>
   <message name="ipb-unblock" xml:space="preserve">Odblokuj użytkownika lub adres IP</message>
   <message name="ipb-unblock-addr" xml:space="preserve">Odblokuj $1</message>
  </allmessages>
 </query>
</api>