Aktualny dzień w Marancie: 21.02.2
Izba Lordów

Z Forumowy system RPG Marant

Wersja Emerick (dyskusja | edycje) z dnia 18:41, 11 mar 2017

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Czym jest izba lordów?

Izba lordow.jpg

Izba Lordów jest to organ kolegialny składający się z sześciu lordów elektów. Powołuje ją Król na własne życzenie obsadzając stanowiska osobami wybranymi spośród ludu Efehidon w wyborach powszechnych i równych. Organ ten pełni funkcję ustawodawczą w sprawach królestwa. Każdy lord elekt powołany na kadencję, która trwa jeden marantowy rok, ma obowiązek przedstawić swój program, projekty które zamierza zrealizować. Jak każdy organ ustawodawczy, jest niezależny od wpływów organów wykonawczych, które nie mają wglądu, ani wpływu na pracę lordów elektów. Izba lordów jest organem równorzędnym co do zasady z rada królewską, lecz pełni odmienną władzę nad państwem.Kto wchodzi w skład izby lordów?

Izba Lordów
Składa się ona z sześciu wybranych lordów elektów w wyborach powszechnych i równych. Każdy obywatel Valfden ma prawo złożyć swoją kandydaturę niezależnie od swojego pochodzenia, wieku, czy też okresu bytności na Valfden. Decyzję o powołaniu na stanowisku wręcza król na podstawie wyników wyborów i głosu ludu. Do izby lordów otrzymuje dostęp w roli obserwatora osoba zgłaszająca projekt obywatelski. Jako autor ma prawo uczestniczyć w obradach nad nim. Jej czas pobytu trwa do momentu zaakceptowania, bądź odrzucenia projektu. Król zastrzega sobie prawo, by odwołać lorda elekta ze stanowiska, gdy ten nie będzie realizował swojego programu, lub będzie utrudniał realizację najważniejszych projektów.


Jak zostać lordem elektem?

Lord Elekt
Co roku ma miejsce dymisja obecnej izby lordów i powołanie nowej. W czasie ostatniego tygodnia kadencji "starych lordów" zostają rozpisane nowe wybory, kiedy to obywatele mają prawo składać swoje kandydatury i prezentować się swoim wyborcom. Prowadzą swoistą agitację wyborczą. Po zakończeniu kadencji starych lordów rozpoczynają się wybory trwające 3 dni, na podstawie wyborów zostaje wyłonionych maksymalnie sześciu lordów elektów, którzy będą pełnić roczną kadencję w izbie lordów.

Do ich zadań należy wprowadzanie poprawnych i pożytecznych praw i ustaw, mających usprawnić życie i rozwinąć państwo w nowych dziedzinach i kierunkach funkcjonowania.

Jeżeli lord elekt nie będzie pomagał przy innych projektach, będzie prowadził działania destrukcyjne wobec cudzych projektów, nie będzie dążył do realizacji własnych projektów, król zastrzega sobie prawo do dymisji Lorda Elekta, który nie wypełnia swoich obowiązków i obietnic wyborczych.

Na podstawie działań i wykonanej pracy, lord elekt otrzymuje wynagrodzenie w różnej postaci, majątku, tytułów arystokratycznych a nawet ziemi, zależnie od oceny działalności lorda elekta i woli króla.