Aktualny dzień w Marancie: 20.04.33
Brudnopis Creed

Z Forumowy system RPG Marant

Brudnopis 

Bronie sieczne

Schematy dwurecznego topora z czarnej rudy

[spoiler=schemat dwurecznego topora z czarnej rudy]
Nazwa broni: schemat dwuręcznego topora z czarnej rudy
Rodzaj: topór
Typ: dwuręczny
Ostrość: 35
Wytrzymałość: 40
Opis: Wykuty z 1,2kg czarnej rudy o zasięgu (0,8 do 1,2 metra).
Cena nauki: [color=gold]1 złoty talent[/color], [color=gold]... grzywien[/color]
[/spoiler]


Schemat jednoręcznego topora z szarej rudy

[spoiler=schemat jednoręcznego topora z szarej rudy]
Nazwa broni: schemat topora z szarej rudy
Rodzaj: topór
Typ: jednoręczny
Ostrość: 30
Wytrzymałość: 35
Opis: Wykuty z 1,01kg szarej rudy o zasięgu (0,5 do 0,7 metra).
Cena nauki: [color=gold]1 złoty talent
[/color], [color=gold]... grzywien
[/color][/spoiler]


Schemat noża z srebra

[spoiler=Schemat noża z srebra]
Nazwa broni: schemat noża z srebra
Rodzaj: nóż
Typ: jednoręczny
Ostrość: 23
Wytrzymałość: 30
Opis: Wykuty z 0,4kg srebra o zasięgu (0,1 do 0,2 metra).
Cena nauki: [color=silver]1 srebrny talent
[/color], [color=gold]... grzywien
[/color][/spoiler]

Schemat noża z czarnej rudy

[spoiler=Schemat noża z czarnej rudy]
Nazwa broni: schemat noża z czarnej rudy
Rodzaj: nóż
Typ: jednoręczny
Ostrość: 35
Wytrzymałość: 40
Opis: Wykuty z 0,3kg czarnej rudy o zasięgu (0,1 do 0,2 metra).
Cena nauki: [color=gold]1 złoty talent
[/color], [color=gold]... grzywien
[/color][/spoiler]


Schemat jednoręcznego miecz z mithrilu

[spoiler=Schemat jednoręcznego miecz z mithrilu]
Nazwa broni: Schemat jednoręcznego miecz z mithrilu
Rodzaj: miecz
Typ: jednoręczny
Ostrość: 25
Wytrzymałość: 30
Opis: Wykuty z 1,08kg mithrilu o zasięgu (od 0,7 do 0,9 metra).
Cena nauki: [color=silver]1 srebrny talent
[/color], [color=gold]... grzywien
[/color][/spoiler]

Schemat oburęcznego miecz z szarej rudy

[spoiler=schemat oburęcznego miecz z szarej rudy]
Nazwa broni: schemat oburęcznego miecz z szarej rudy
Rodzaj: miecz
Typ: oburęczny
Ostrość: 30
Wytrzymałość: 35
Opis: Wykuty z 1,42kg szarej rudy o zasięgu (od 1 do 1,4 metra).
Cena nauki: [color=gold]1 złoty talent
[/color], [color=gold]... grzywien
[/color][/spoiler]


Schemat oburęcznego miecz z żelaza

[spoiler=schemat oburęcznego miecz z żelaza]
Nazwa broni: schemat oburęcznego miecz z żelaza
Rodzaj: miecz
Typ: oburęczny
Ostrość: 20
Wytrzymałość: 25
Opis: Wykuty z 1,9kg żelaza o zasięgu (od 1 do 1,4 metra).
Cena nauki: [color=brown]1 brązowy talent
[/color], [color=gold]... grzywien
[/color][/spoiler]


Schemat oburęcznego topora z żelaza

[spoiler=schemat oburęcznego topora z żelaza]
Nazwa broni: schemat oburęcznego topora z żelaza
Rodzaj: topór
Typ: oburęczny
Ostrość: 20
Wytrzymałość: 25
Opis: Wykuty z 2,0kg żelaza o zasięgu (od 0,8 do 1,2 metra).
Cena nauki: [color=brown]1 brązowy talent
[/color], [color=gold]... grzywien
[/color]


Schemat jednoręcznego topora z mithrilu i drewna

[spoiler=schemat jednoręcznego topora z mithrilu i drewna]
Nazwa broni: schemat jednoręczego topora z mithrilu i drewna
Rodzaj: topór
Typ: oburęczny
Ostrość: 25
Wytrzymałość: 30
Opis: Wykuty z 0,84kg mithrilu i 0,2kg drewna o zasięgu (od 0,5 do 0,7 metra).
Cena nauki: [color=silver]1 srebrny talent
[/color], [color=gold]... grzywien
[/color]


Schemat oburęcznego topora z mithrilu i drewna

[spoiler=schemat oburęcznego topora z mithrilu i drewna]
Nazwa broni: schemat oburęcznego topora z mithrilu i drewna
Rodzaj: topór
Typ: oburęczny
Ostrość: 25
Wytrzymałość: 30
Opis: Wykuty z 1,28kg mithrilu i 0,2kg drewna o zasięgu (od 0,8 do 1,2 metra).
Cena nauki: [color=silver]1 srebrny talent
[/color], [color=gold]... grzywien
[/color]


Schemat oburęcznej włóczni z złota i drewna

[spoiler=schemat oburęcznej włóczni z złota i drewna]
Nazwa broni: schemat oburęcznej włóczni z złota i drewna
Rodzaj: włócznia
Typ: oburęczny
Ostrość: 13
Wytrzymałość: 15
Opis: Wykuty z 0,2kg złota i 0,9kg drewna o zasięgu (od 1,6 do 1,9 metra).
Cena nauki: [color=silver]1 srebrny talent
[/color], [color=gold]... grzywien
[/color]


Schemat jednoręcznego rapiera z czarnej rudy

[spoiler=schemat jednoręcznego rapiera z czarnej rudy]Nazwa broni: schemat jednoręcznego rapiera z czarnej rudy
Rodzaj: rapier
Typ: jednoręczny
Ostrość: 35
Wytrzymałość: 40
Opis: Wykuty z 0,82kg czarnej rudy o zasięgu (1 do 1,2 metra).
Cena nauki: [color=gold]1 złoty talent[/color], [color=gold]... grzywien[/color][/spoiler]

Bronie obuchowe

Schemat jednoręcznego kiścienia z niebieskiej rudy

[spoiler=schemat jednoręcznego kiścienia z niebieskiej rudy]
Nazwa broni: schemat jednoręcznego kiścienia z niebieskiej rudy
Rodzaj: kiścień
Typ: jednoręczny
Obuch: 33
Wytrzymałość: 30
Opis: Wykuty z 1,91kg niebieskiej rudy o zasięgu (0,4 do 0,6 metra).
Cena nauki: [color=gold]1 złoty talent[/color], [color=gold]... grzywien [/color][/spoiler]


Schemat jednoręcznej buławy z czarnej rudy

[spoiler=schemat jednoręcznego buławy z czarnej rudy]
Nazwa broni: schemat jednoręcznego buławy z czarnej rudy
Rodzaj: kiścień
Typ: jednoręczny
Obuch: 28
Wytrzymałość: 35
Opis: Wykuty z 1,39kg czarnej rudy o zasięgu (od 0,6 do 0,8 metra).
Cena nauki: [color=gold]1 złoty talent[/color], [color=gold]... grzywien [/color][/spoiler]

Bronie dystansowe

Ciężka kusza ze stali Valfdeńskiej

[spoiler=schemat ciężkiej kuszy ze stali Valfdeńskiej]
Nazwa broni: schemat ciężkiej kuszy ze stali Valfdeńskiej
Rodzaj: kusza
Typ: oburęczna
Ostrość: 50 + ostrość materiału bełtu
Opis: Wykuty z 1,14kg stali Valfdeńskiej o zasięgu do 500 metrów.
Cena nauki: [color=brown]1 brązowy talent[/color], [color=gold]... grzywien[/color][/spoiler]Tarcze

Schemat Puklerza z czarnej rudy

[spoiler=schemat puklerza z czarnej rudy]
Nazwa broni: schemat puklerza z czarnej rudy
Rodzaj: puklerza
Typ: jednoręczny
Wytrzymałość: 40
Opis: Wykuty z 1,12kg czarnej rudy o średnicy (0,4 do 0,6) metra.
Cena nauki: [color=gold]1 złoty talent
[/color], [color=gold]... grzywien
[/color][/spoiler]


Skóra ogara z otchłani

Wytrzymałość - 5
Waga 1m2 - 1kg (100 dekagramów)
Cena 1m2 - 100 grzywien
Cena za dekagram skóry ogara z otchłani - 1 grzywna


Buty

[spoiler=schemat butów ze skóry ogara]
Nazwa odzienia: schemat butów ze skóry ogara
Rodzaj: buty
Typ: zbroja miękka
Wytrzymałość: 6
Opis: Wyrobiony z 1,3kg skóry ogara. Materiał odporny na zaklęcia żywiołu ognia na obrażenia do 24 punktów wytrzymałości.
Cena nauki: [color=gold]1 złoty talent[/color], [color=gold]... grzywien[/color]][/spoiler]

Napierśnik

[spoiler=schemat napierśnika ze skóry ogara]
Nazwa odzienia: schemat napierśnika ze skóry ogara
Rodzaj: napierśnik
Typ: zbroja miękka
Wytrzymałość: 6
Opis: Wyrobiony z 2,5kg skóry ogara. Materiał odporny na zaklęcia żywiołu ognia na obrażenia do 24 punktów wytrzymałości.
Cena nauki: [color=gold]1 złoty talent[/color], [color=gold]... grzywien[/color]][/spoiler]

Hełm

[spoiler=schemat hełmu ze skóry ogara]
Nazwa odzienia: schemat hełmu ze skóry ogara
Rodzaj: hełm
Typ: zbroja miękka
Wytrzymałość: 6
Opis: Wyrobiony z 0,35kg skóry ogara. Materiał odporny na zaklęcia żywiołu ognia na obrażenia do 24 punktów wytrzymałości.
Cena nauki: [color=gold]1 złoty talent[/color], [color=gold]... grzywien[/color]][/spoiler]

Karwasze

[spoiler=schemat lewego lub prawego karwasza ze skóry ogara ]
Nazwa odzienia: schemat lewego lub prawego karwasze ze skóry ogara
Rodzaj: karwasz
Typ: zbroja miękka
Wytrzymałość: 6
Opis: Wyrobiony z 0,2kg skóry ogara. Materiał odporny na zaklęcia żywiołu ognia na obrażenia do 24 punktów wytrzymałości.
Cena nauki: [color=gold]1 złoty talent[/color], [color=gold]... grzywien[/color]][/spoiler]

Spodnie

[spoiler=schemat spodni ze skóry ogara]
Nazwa odzienia: schemat spodni ze skóry ogara
Rodzaj: spodnie
Typ: zbroja miękka
Wytrzymałość: 6
Opis: Wyrobiony z 2,4kg skóry ogara. Materiał odporny na zaklęcia żywiołu ognia na obrażenia do 24 punktów wytrzymałości.
Cena nauki: [color=gold]1 złoty talent[/color], [color=gold]... grzywien[/color]][/spoiler]

Rękawice

[spoiler=schemat lewej lub prawej rękawicy ze skóry ogara]
Nazwa odzienia: schemat lewej lub prawej rękawicy ze skóry ogara
Rodzaj: rękawica
Typ: zbroja miękka
Wytrzymałość: 6
Opis: Wyrobiony z 0,3kg skóry ogara. Materiał odporny na zaklęcia żywiołu ognia na obrażenia do 24 punktów wytrzymałości.
Cena nauki: [color=gold] 1 złoty talent[/color], [color=gold]... grzywien[/color]][/spoiler]

TOP50 Gry Ranking Gier The Best Of PBF - Play By Forum Toplista PBF - Toplista gier PBF Toplista gier PBF