Aktualny dzień w Marancie: 21.04.33
Do izby

Z Forumowy system RPG Marant

Czarnostal

Właściwości - odbija promienie słoneczne
Ostrość - 21
Obuch - 28
Wytrzymałość - 31
Waga sztabki - 1,1kg (110 dekagram)
Cena sztabki - 150 grzywien
Cena za dekagram czarnostali - 3 grzywny

Alfistr

Właściwości - odbija promienie słoneczne
Wytrzymałość - 1
Waga 1m2 - 0,03kg (3 dekagramy)
Cena 1m2 - 25 grzywien
Cena za dekagram alfistru - 8 grzywien

TOP50 Gry Ranking Gier The Best Of PBF - Play By Forum Toplista PBF - Toplista gier PBF Toplista gier PBF