Aktualny dzień w Marancie: 25.03.2
Prawo Cechowe

Z Forumowy system RPG Marant


Prawo cechowe

 • Każdy obywatel jest uprawniony do nabycia dokumentu czeladniczego w jednej specjalizacji, nadający mu tytuł czeladnika.
 • Każdy czeladnik ma prawo wstępu do Cechu Rzemieślniczego.
 • Każdy czeladnik jest uprawniony do nauki schematów rzemieślniczych i ich wytwarzania w publicznym zakładzie produkcyjnym na zasadach określonych w danym zakładzie.
 • Każdy czeladnik sam ustala ceny swoich usług i wytwarzanych przedmiotów.
 • Każdy czeladnik ma prawo do nabycia dokumentów kupieckich i założenia własnego sklepu.
 • Każdy czeladnik, który wytworzył 50 sztuk różnych przedmiotów z danej specjalizacji (np. 50 różnych broni siecznych i obuchowych, 50 różnych elementów pancerza lub 50 różnego rodzaju łuków i strzał) ma prawo ubiegać się o tytuł rzemieślnika swojej specjalizacji.
 • Każdy rzemieślnik danej specjalizacji dostaje dostęp do dalszych części warsztatów rzemieślniczych, w których może nadawać nowe właściwości wytwarzanym przez siebie przedmiotom.
 • Każdy rzemieślnik danej specjalizacji, który wytworzył 100 sztuk różnych przedmiotów z danej specjalizacji (np. 100 różnych broni siecznych i obuchowych, 100 różnych elementów pancerza lub 100 różnego rodzaju łuków i strzał) w ciągu całej swojej kariery ma prawo ubiegać się o tytuł Mistrza Cechu Rzemieślniczego.
 • Każdy Mistrz Cechu Rzemieślniczego ma prawo do założenia własnego warsztatu produkcyjnego, a także przyjmowanie czeladników do terminu i nauczanie ich.
Czeladnik

Czeladnik jest nową osobą w terminie, zwany jest czasem od tego terminatorem, chociaż zdecydowanie częściej słyszy określenie "żółtodziób". Powoli i systematycznie zgłębia tajniki tradycyjnego rzemiosła, nowe współczesne techniki, poznaje narzędzia, urządzenia, z których korzystają doświadczeni i wprawieni w fach rzemieślnicy. Czeladnik zmaga się z wieloma problemami, praca nie jest dla niego łatwa, ale dzięki wysiłkowi stara się doprowadzić swoje umiejętności do zadowalającego poziomu. Praktyka czyni mistrza, dlatego też każdy czeladnik, jeżeli tylko wypracuje odpowiednie godziny, zgłębi podstawową wiedzę i zostawi w zakładzie nie tylko krew i łzy, ale również i swoje serce, może wznieść się na wyżyny. Praca pali się w rękach czeladników, zaangażowanie jest jedną z ich największych zalet. Pełne oddanie się swojej pracy sprawia, że przestaje ona być tylko źródłem utrzymania, ale staje się prawdziwą pasją. Wszelkie drzwi nagle zaczynają stawać otworem.
Jak zostać czeladnikiem

Aby zostać czeladnikiem i móc wytwarzać jakiekolwiek przedmioty rzemieślnicze, należy najpierw zapoznać się z odpowiednimi zasadami. Obowiązują one każdego szanującego się rzemieślnika, który pełni tę ważną rolę wśród obywateli Valfden. To wielki zaszczyt, dlatego też zdobycie tej rangi wymaga wiele poświęcenia ze strony przyszłego czeladnika. Wielkie korzyści płynące z możliwości pracy w valfdeńskich zakładach produkcyjnych szybko rekompensują wszelkie poniesione koszty.


Co daje tytuł czeladnika

Dostęp do Cechu Rzemieślniczego, w którym można uczyć się schematów odpowiednich przedmiotów. Otworem stają czeladzie, gdzie te przedmioty są wytwarzane. Również prawo do tworzenia nowych schematów rzemieślniczych (z różnych materiałów, różnych ich kombinacji i połączeń) oraz współpracy z innymi rzemieślnikami, aby wciąż usprawniać pracę Cechu. Należy więc mądrze i z rozwagą wybrać swoją czeladź!


Rzemieślnik

Wiele litrów potu wylanych w warsztatach, niejedna kropla krwi plamiąca fartuch, ubranie czy narzędzia, blizny po oparzeniach, zacięciach, skaleczeniach - po tym poznaje się wytrawnego i doświadczonego rzemieślnika. Czeladnicy terminując długie lata zdobywają niezbędną wiedzą, poszerzają swoje horyzonty, zyskują szacunek i uznanie podobnym sobie pracowników wokół - innych czeladników, pełnoprawnych rzemieślników, a nawet mistrzów zakładów i całego cechu. Nikt nie boi się teraz powierzyć doświadczonemu rzemieślnikowi kluczy do dalszych części zakładu, dać mu bardziej skomplikowanych narzędzi i zaznajomić z niedostępnymi dla większości technikami i arkanami.
Jak zostać rzemieślnikiem

Aby móc zyskać tytuł rzemieślnika należy przepracować jako czeladnik minimum 2 marantowe lata i wytworzyć w tym czasie minimum 50 sztuk przedmiotów, korzystając z różnych schematów. Przedmioty muszą zostać wytworzone w ramach jednej specjalizacji, czyli np. należy wykonać 50 różnych broni siecznych (specjalność: kowalstwo), a nie 25 łuków (specjalność: łuczarz) i 25 szat (specjalność: krawiec). Po tym czasie należy złożyć oświadczenie w Cechu rzemieślniczym, które jest sprawdzane przez Marszałka Koronnego. Marszałek Koronny decyduje czy dany czeladnik zasługuje na tytuł rzemieślnika czy nie.


Co daje tytuł rzemieślnika

Tytuł rzemieślnika pozwala na wstęp do dalszych, niedostępnych normalnie części warsztatu, gdzie produkcją zajmują się inni wykwalifikowani rzemieślnicy i sami mistrzowie cechowi. Długa przygoda z rzemieślnictwem, produkcją w swojej specjalizacji, posiada wiedza i odpowiednie narzędzia pozwalają na zmianę właściwości wytwarzanych produktów. Stają się one mocniejsze, wytrzymalsze, ostrzejsze.

 • rzemieślnik kowalstwa - wykuwane bronie sieczne otrzymują adnotację 'naostrzony' do swojego typu, np. 'naostrzony miecz', przez co otrzymują dodatkowo +3 do ostrości i wytrzymałości; wykuwane bronie obuchowe i wszystkie rodzaje tarcz otrzymują adnotację 'zahartowany' do swojego typu, np. 'zahartowany młot', 'zahartowana tarcza', przez co otrzymują dodatkowo +3 do obuchu (bronie obuchowe) lub dodatkowo +5 do wytrzymałości (tarcze).
 • rzemieślnik płatnerstwa - wykuwane zbroje płytowe i niepłytowe otrzymują adnotację 'zahartowana' do swojego typu, np. 'zahartowany napierśnik', przez co otrzymują dodatkowo +3 do wytrzymałości (zbroje płytowe) lub dodatkowo +2 do wytrzymałości (zbroje niepłytowe); wytwarzane zbroje miękkie otrzymują adnotację 'wzmocniona' do swojego typu, np. 'wzmocnione rękawice', przez co otrzymują dodatkowe +1 do wytrzymałości.
 • rzemieślnik łuczarstwa - wyprodukowane strzały i bełty otrzymują wpis 'naostrzony' do swojego typu, np. 'naostrzona strzała', przez co otrzymują dodatkowo +3 do ostrości.
 • rzemieślnik krawiectwa - wyprodukowane ubrania otrzymują adnotację 'solidny' do swojego typu, np. 'solidny kubrak', przez co otrzymują dodatkowo +1 do wytrzymałości.
 • rzemieślnik alchemii - wyprodukowane mikstury są bardziej skondensowane, przez co wymagają użycia tylko połowy składników (nie dotyczy wymaganej ilości płynów, jak wody, krwi, jadów czy miodu); możliwość ważenia mikstur w każdym miejscu, o ile znajdują się tam odpowiednie przyrządy i wyposażenie.


Mistrz Cechu

Powszechnie uważa się, że nie można nauczyć się wszystkiego, a osiągnięcie mistrzowskiego poziomu biegłości wymaga półwiecznej praktyki. Pojawiają się jednak czasem tacy, którzy swoim talentem, zaangażowaniem, otwartym sercem i niebagatelną wiedzą potrafią przyćmić innych, zepchnąć ich z piedestału i pokazać, jak należy podchodzić do tematu. Stają się oni Mistrzami Cechowymi. Tytuł zostaje nadany z rąk samego króla w dowód uznania za ciężką pracę, powszechny szacunek i oddanie koronie Valfden. Mistrz jest szanowanym obywatelem królestwa, posiada pod sobą warsztaty, czeladników. Wszyscy podziwiają go za jego kunszt.
Jak zostać Mistrzem Cechu?

Aby móc zyskać tytuł Mistrza Cechowego należy posiadać tytuł rzemieślnika i wytworzyć w całej swojej karierze minimum 100 sztuk przedmiotów z danej specjalizacji, korzystając z różnych schematów. Po tym czasie należy złożyć oświadczenie w Cechu rzemieślniczym, które jest sprawdzane przez Marszałka Koronnego. Marszałek Koronny decyduje czy dany rzemieślnik zasługuje na tytuł mistrza cechu.


Co daje tytuł mistrza cechu rzemieślniczego

Tytuł mistrza cechowego pozwala opuścić cech rzemieślniczy, założyć własny warsztat i cieszyć się powszechnym szacunkiem społeczeństwa. Podpisy mistrzów cechowych widnieją na każdym znaczącym piśmie pochodzącym z królewskiego cechu. Mistrzowie cechowi nie produkują przedmiotów, nie wytwarzają narzędzi - oni tworzą dzieła sztuki, maestra. Sami są wirtuozami, pomnikami, żywymi legendami swoich specjalizacji.

 • mistrz cechu rzemieślniczego na koszt państwa otrzymuje kwaterę w dzielnicy obywateli.
 • mistrz cechu rzemieślniczego ma prawo do założenia własnego warsztatu rzemieślniczego na Starym Mieście, w którym może produkować przedmioty z o 25% krótszymi przerwami niż w publicznym zakładzie.
 • mistrz cechu rzemieślniczego może przyjąć do terminu maksymalnie dwóch czeladników, których sam uczy za 75% ceny nauki w grzywnach dostępnych u NPC. Czeladnicy w normalny sposób wydają talenty, które nie wpływają na konto mistrza cechu. Nauka odbywa się w warsztacie mistrza cechowego. Mistrz cechowy może uczyć jednego schematu na 24 godziny.