Aktualny dzień w Marancie: 05.04.2
Prowincje

Z Forumowy system RPG Marant


Księstwa i hrabstwa

Księstwa, marchie i hrabstwa to największe jednostki terytorialne na jakie podzielona jest wyspa Valfden. Pieczę nad nimi obejmują książęta, diukowie, margrabiowie, hrabiowie lub ich najbliższa rodzina. Na wyspie wydzielone jest jedno księstwo obejmujące stolicę wraz z otaczającymi ją gminami, dwie niezależne marchie oraz sześć niezależnych hrabstw. Należy nadmienić, że kopalnie, porty czy wycinki pozostają własnością korony i nie są prywatną własnością właściciela danych ziem.

Wyspa Valfden z podziałem na księstwa i hrabstwa
Archipelag Chatal z podziałem na marchie
Marchia Zuesh

Dystrykty

Dystrykty to jedne z większych jednostek terytorialnych na Valfden. Zwykle na ich czele stoją baroni chociaż czasami zdarza się i danym dystryktem włada arystokrata o wyższym tytule szlacheckim. W obrębie dystryktów znajdują się zazwyczaj dwie lub trzy gminy chociaż zdarzają się również większe. Zwykle to król decyduje o tym, które tereny otrzyma dany baron chociaż zdarza się, że hrabia lub książę władający hrabstwem w obrębie którego znajduje się dany dystrykt nadaje go baronowi, który staje się jego wasalem i jest mu podległy. Obecnie na Vafden wyodrębnionych zostało osiemnaście dystryktów.

Wyspa Valfden z podziałem na dystrykty
Archipelag Chatal z podziałem na dystrykty
Wyspa Zuesh z podziałem na dystrykty

Gminy

Gminy są najmniejszymi jednostkami terytorialnymi na czele których stoi arystokracja. Gminy podzielić można na wiejskie i miejskie. Gminy miejskie tworzone są głównie przez miasto i przyległe mu tereny natomiast gminy wiejskie zawierają w swoim obrębie kilka wsi zazwyczaj jest ich około 5. Na czele gminy może stać dowolny arystokrata chociaż zazwyczaj są to szlachcice, którzy w zamian za zasługi dla ojczyzny otrzymują od króla ziemię, którą mogą zarządzać. Istnieje możliwość nadania szlachcicowi ziemi przez arystokratę o wyższym tytule, wtedy staje się on jego wasalem i jest mu podległy. W chwili obecnej Valfden podzielone jest na 71 gmin w tym dwie gminy miejskie.

Wyspa Valfden z podziałem na gminy
Archipelag Chatal z podziałem na gminy
Wyspa Zuesh z podziałem na gminy

Szczegółowy podział administracyjny

Księstwo Efehidion (I)

 • Gimna Efehidion (16)
 • Gmina Hardor (17)
 • Gmina Tykon (18)
 • Gmina Weqru (19)


Hrabstwo Revar (II)

Dystrykt Dekar (1)

 • Gmina Egan (20)
 • Gmina Numeron (21)
 • Gmina Hadas (22)

Dystrykt Jaton (2)

 • Gmina Zukan (23)
 • Gmina Kardon (24)
 • Gmina Fetho (25)


Hrabstwo Terwor (III)

Dystrykt Ikhar (3)

 • Gmina Erege (26)
 • Gmina Aqtos (27)

Dystrykt Gowen (4)

 • Gmina Nakas (28)
 • Gmina Tergon (29)
 • Gmina Sakar (30)


Hrabstwo Larkos (IV)

Dystrykt Xermin (5)

 • Gmina Sekon (31)
 • Gmina Imar (32)
 • Gmina Dako (33)

Dystrykt Erath (6)

 • Gmina Omas (34)
 • Gmina Mergon (35)

Dystrykt Dordan (7)

 • Gmina Ures (36)
 • Gmina Lavos (37)


Hrabstwo Maer (V)

Dystrykt Kadev (8)

 • Gmina Afers (38)
 • Gmina Ombros (39)
 • Gmina Utamin (40)

Dystrykt Noran (9)

 • Gmina Vomin (41)
 • Gmina Lafos (42)
 • Gmina Caten (43)


Hrabstwo Verran (VI)

Dystrykt Paerm (10)

 • Gmina Gear (44)
 • Gmina Rudar (45)
 • Gmina Emor (46)
 • Gmina Feros (63)

Dystrykt Heton (11)

 • Gmina Afes(47)
 • Gmina Vean (48)
 • Gmina Tumin (49)

Dystrykt Akhem (12)

 • Gmina Blev (50)
 • Gmina Zartos (51)
 • Gmina Numin (52)
 • Gmina Coru (53)


Hrabstwo Kevan (VII)

Dystrykt Zarkos (13)

 • Gmina Leamis (54)
 • Gmina Raschet (55)

Dystrykt Cervar (14)

 • Gmina Vodaemin (56)
 • Gmina Satein (57)
 • Gmina Polamin (58)

Dystrykt Peran (15)

 • Gmina Atusel (59)
 • Gmina Xatemis (60)
 • Gmina Kallar (61)
 • Gmina Javemir (62)


Marchia Chatal (VIII)

Dystrykt Valant (16)

 • Gimna Ar Isash (64)
 • Gmina Iz Isash (65)

Dystrykt Trenar (17)

 • Gmina Setir (66)
 • Gmina Hadur (67)
 • Gmina Sil Ignis (68)


Marchia Zuesh(IX)

Dystrykt Ikati (18)

 • Gmina Nywele (69)
 • Gmina Makucha (70)
 • Gmina Uume (71)


Przypis

 • Cyfry w nawiasach odpowiadają oznaczeniom na jednej z trzech map.
 • Kolorem czarnym i cyframi rzymskimi oznaczone zostały księstwa i hrabstwa.
 • Kolorem niebieskim i liczbami 1-18 oznaczono dystrykty.
 • Kolorem brązowym i liczbami 16-71 oznaczono gminy.