Aktualny dzień w Marancie: 28.02.2
Samouczek tworzenia broni

Z Forumowy system RPG Marant

Spis treści

Amunicja

Do amunicji zaliczamy:

 • Bełty (kusze)
 • Pociski (broń palna)
 • Strzały (łuki)

Amunicja jest niezbędna do oddawania strzału z broni dystansowej oraz broni palnej.

Bełt

Bronie belt.jpg

Przepis

Grot - 1/100 sztabki (1%)
Trzon - 4/100 sztabki (4%)

Przykład

Dla przykładu, bełt o żelaznym grocie wykonany z drewna.
Grot 0,01kg + trzon 0,02kg = łącznie 0,03kg

Jeśli cena drewna to 0,2 grzywny za 1 dekagram, a trzon waży 0,03kg, czyli 3 dekagramy, a cena żelaza to 0,25 grzywny za 1 dekagram, a grot waży 0,01, czyli 1 dekagram to łącznie za jednego bełta zapłacimy 0,85 grzywny. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Nazwa amunicji: żelazny bełt
Rodzaj: bełt
Opis: Wykonany z 0,01kg żelaza i 0,03kg drewna.

Pocisk

Bronie pocisk.jpg

Przepis

Ładunek - 1/100 sztabki z niebieskiej rudy (1%)
Pocisk - 2/100 sztabki (2%)

Przykład

Dla przykładu, pocisk wykonany z żelaza.
Pocisk 0,02kg = łącznie 0,02kg

Jeśli cena żelaza to 0,25 grzywny za 1 dekagram, a pocisk waży 0,02kg, czyli 2 dekagramy to łącznie za jeden pocisk zapłacimy 0,5 grzywny. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Żelazny pocisk

Strzała

Bronie strzala.jpg

Przepis

Grot - 1/100 sztabki (1%)
Trzon - 8/100 sztabki (8%)

Przykład

Dla przykładu, strzała o żelaznym grocie wykonana z drewna.
Grot 0,01kg + trzon 0,04kg = łącznie 0,05kg

Jeśli cena drewna to 0,2 grzywny za 1 dekagram, a trzon waży 0,04kg, czyli 4 dekagramy, a cena żelaza to 0,25 grzywny za 1 dekagram, a grot waży 0,01, czyli 1 dekagram to łącznie za jedną strzałę zapłacimy 1,05 grzywny. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Żelazna strzałaBroń sieczna

Do broni siecznej zaliczamy:

 • Anais jednoręczny (zasięg od 0,7 do 1,1 metra)
 • Bułaty jednoręczne (zasięg 0,6 metra)
 • Bułaty oburęczne (zasięg 1 metr)
 • Glewie (zasięg od 2 do 2,2 metra)
 • Halabardy (zasięg od 1,8 do 2,5 metra)
 • Katany (zasięg od 0,6 do 0,8 metra)
 • Miecze jednoręczne (zasięg od 0,7 do 0,9 metra)
 • Miecze półtoraręczne (zasięg od 0,8 m do 1,1 m)
 • Miecze oburęczne (zasięg od 1 do 1,4 metra)
 • Nóż (zasięg od 0,1 do 0,2 metra)
 • Orion (zasięg 0,1 metra)
 • Pałasze (zasięg od 0,6 do 0,9 metra)
 • Rapier (zasięg od 1 do 1,2 metra)
 • Topory jednoręczne (zasięg od 0,5 do 0,7 metra)
 • Topory oburęczne (zasięg od 0,8 do 1,2 metra)
 • Włócznie jednoręczne (zasięg od 1,1 do 1,5 metra)
 • Włócznie oburęczne (zasięg od 1,6 do 1,9 metra)
 • Szable jednoręczne (zasięg od 0,6 do 0,8 metra)
 • Szable oburęczne (zasięg od 0,9 do 1,3 metra)
 • Sztylety (zasięg od 0,2 do 0,3 metra)
 • Szpony (zasięg od 0,2 do 0,3 metra)
 • Wardyny (zasięg od 2 do 2,2 metra)
 • Ukryte ostrza (zasięg od 0,2 do 0,3 metra)

Aby używać broni siecznych, trzeba opanować specjalizacje: walka bronią sieczną na minimum 50%.

Anais

Bronie anais.jpg

Przepis

Ostrze - 1 sztabka (100%)
Rękojeść - 1/10 sztabki (10%)
Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)

Przykład

Dla przykładu, jednoręczny anais w całości wykonany z ealin beinar.
Ostrze 0,7kg + rękojeść 0,07kg + jednoręczny 0,175kg = łącznie 1,575kg
Można to zaokrąglić do 1,57kg.

Jeśli cena ealin beinar to 2 grzywny za 1 dekagram, a anais waży 1,57kg, czyli 157 dekagram to za same materiały zapłacimy 314 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Jednoręczny anais z ealin beinar
Opis


Bułat

Bronie bulat.jpg

Przepis

Ostrze - 1 i 1/10 sztabki (110%)
Rękojeść - 1/10 sztabki (10%)
Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)
Oburęczny - 8/10 sztabki (80%)

Przykład

Dla przykładu, jednoręczny bułat w całości wykonany ze stali.
Ostrze 1,045kg + rękojeść 0,095kg + jednoręczny 0,2375kg = łącznie 1,3775kg

Można to zaokrąglić do 1,38kg.
Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a bułat waży 1,38kg, czyli 138 dekagram to za same materiały zapłacimy 138 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Jednoręczny bułat ze stali Valfdeńskiej
Opis


Glewia

Bronie glewia.jpg

Przepis

Ostrze - 4/10 sztabki (40%)
Rękojeść - 1 i 1/2 sztabki (150%)
Oburęczny - 1 sztabka (100%)


Przykład

Dla przykładu, glewia wykonana z drewna o stalowym ostrzu.
Ostrze 0,38kg + rękojeść 0,75kg + oburęczny 0,5kg = łącznie 1,63kg
Można to zaokrąglić do 1,6g.
Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a grot waży 0,38kg, czyli 38 dekagram to za sam grot zapłacimy 38 grzywien. Na rękojeść i typ zużyliśmy łącznie 1,25kg drewna, czyli 125 dekagram to za tą część włóczni zapłacimy 25 grzywien. Łącznie daje nam to 63 grzywny. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Glewia ze stali Valfdeńskiej
Opis


Halabarda

Bronie halabarda.jpg

Przykład

Ostrze - 2/10 sztabki (20%)
Szpikulec - 1/10 sztabki (10%)
Hak - z 1/10 sztabki (10%)
Trzonek - 1 sztabka (100%)
Dwuręczny - 8/10 sztabki (80%)


Przykład

Dla przykładu, halabarda wykonana w całości z stali valfdeńskiej.
Ostrze 0,19 kg + Szpikulec 0,095 kg + Hak 0,095kg + Trzonek 0,95 kg + Dwuręczny 0,76 kg = łącznie 2,09 kg

Można to zaokrąglić do 2,1kg. Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a halabarda waży 2,1kg, czyli 210 dekagramów to za same materiały zapłacimy 210 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.


Statystki

Halabarda ze stali Valfdeńskiej
Opis


Katana

Bronie katana.jpg

Przepis

Ostrze - 8/10 sztabki (80%)
Rękojeść - 2/10 sztabki (20%)
Oburęczny - 2/10 sztabki (20%)

Przykład

Dla przykładu, katana w całości wykonana ze stali.
Ostrze 0,72kg + rękojeść 0,18kg + oburęczny 0,18kg = łącznie 1,08kg

Jeśli cena stali to 2 grzywny za 1 dekagram, a katana waży 1,08kg, czyli 108 dekagramy to za same materiały zapłacimy 216 grzywnien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Katana ze stali Tinirletańskiej
Opis

Miecz

Bronie miecz.jpg

Przepis

Ostrze - 1 sztabka (100%)
Rękojeść - 1/10 sztabki (10%)
Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)
Półtoraręczny - 4/10 sztabki (40%)
Oburęczny - 8/10 sztabki (80%)

Przykład

Dla przykładu, jednoręczny miecz w całości wykonany ze stali.
Ostrze 0,95kg + rękojeść 0,095kg + jednoręczny 0,2375kg = łącznie 1,2825kg

Można to zaokrąglić do 1,28kg.
Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a miecz waży 1,28kg, czyli 128 dekagram to za same materiały zapłacimy 128 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Jednoręczny miecz ze stali Valfdeńskiej
Opis


Nóż

Bronie noz.jpg

Przepis

Ostrze - 2/10 sztabki (20%)
Rękojeść - 1/10 sztabki (10%)
Jednoręczny - 1/10 sztabki (10%)

Przykład

Dla przykładu, jednoręczny nóż w całości wykonany ze stali.
Ostrze 0,19kg + rękojeść 0,095kg + jednoręczny 0,095kg = łącznie 0,38kg

Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a nóż waży 0,38kg, czyli 38 dekagram to za same materiały zapłacimy 38 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Nóż ze stali Valfdeńskiej
Opis


Orion

Bronie shuriken.jpg

Przepis

Ostrze - 1/10 sztabki (10%)
Jednoręczny - 1/10 sztabki (10%)

Przykład

Dla przykładu, orion w całości wykonany ze stali.
Ostrze 0,095 kg + jednoręczny 0,095 kg = łącznie 0,19kg

Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a orion waży 0,19kg, czyli 19 dekagramów to za same materiały zapłacimy 19 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Orion ze stali Valfdeńskiej
Opis


Pałasz

Bronie pałasz.jpg

Przepis

Ostrze - 9/10 sztabki (90%)
Rękojeść - 2/10 sztabki (20%)
Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)


Przykład

Dla przykładu, pałasz w całości wykonany ze stali.
Ostrze 0,855kg + rękojeść 0,19kg + jednoręczny 0,2375kg = łącznie 1,2825kg
Można to zaokrąglić do 1,28kg.

Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a pałasz waży 1,28kg, czyli 128 dekagramów to za same materiały zapłacimy 128 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Pałasz ze stali Valfdeńskiej
Opis

Rapier

Rapier.jpg

Przepis

Ostrze - 4/5 sztabki (80%)
Rękojeść - 1/5 sztabki (20%)
Jednoręczny - 1/10 sztabki (10%)

Przykład

Dla przykładu, jednoręczny rapier w całości wykonany ze stali.
Ostrze 0,76kg + rękojeść 0,19kg + jednoręczny 0,095kg = łącznie 1,045kg

Można to zaokrąglić do 1,05kg.
Jeśli cena stali to 0,5 grzywny za 1 dekagram, a rapier waży 1,05kg, czyli 105 dekagram to za same materiały zapłacimy 52,5 grzywny. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Rapier ze stali Valfdeńskiej
Rodzaj: rapier
Opis


Topór

Bronie topor.jpg

Przepis

Ostrze - 8/10 sztabki (80%)
Rękojeść - 4/10 sztabki (40%)
Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)
Oburęczny - 8/10 sztabki (80%)

Przykład

Dla przykładu, jednoręczny topór w całości wykonany ze stali.
Ostrze 0,76kg + rękojeść 0,38kg + jednoręczny 0,2375kg = łącznie 1,3775kg

Można to zaokrąglić do 1,38kg.
Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a topór waży 1,38kg, czyli 138 dekagram to za same materiały zapłacimy 138 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Jednoręczny topór ze stali Valfdeńskiej
Opis


Włócznia

Bronie wlocznia.jpg

Przepis

Grot - 2/10 sztabki (20%)
Rękojeść - 1 sztabka (100%)
Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)
Oburęczny - 8/10 sztabki (80%)

Przykład

Dla przykładu, włócznia wykonana z drewna o stalowym grocie.
Grot 0,19kg + rękojeść 0,5kg + oburęczny 0,4kg = łącznie 1,09kg

Można to zaokrąglić do 1,1kg.
Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a grot waży 0,19kg, czyli 19 dekagram to za sam grot zapłacimy 19 grzywien. Na rękojeść i typ zużyliśmy łącznie 0,9kg drewna, czyli 90 dekagram to za tą część włóczni zapłacimy 45 grzywien. Łącznie daje nam to 64 grzywny. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Jednoręczna włócznia ze stali Valfdeńskiej
Opis


Szabla

Bronie szabla.jpg

Przepis

Ostrze - 9/10 sztabki (90%)
Rękojeść - 1/10 sztabki (10%)
Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)
Oburęczny - 8/10 sztabki (80%)

Przykład

Dla przykładu, jednoręczna szabla w całości wykonana ze stali.
Ostrze 0,855kg + rękojeść 0,095kg + jednoręczny 0,2375kg = łącznie 1,1875kg

Można to zaokrąglić do 1,19kg.
Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a szabla waży 1,19kg, czyli 119 dekagram to za same materiały zapłacimy 119 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Jednoręczna szalba ze stali Valfdeńskiej
Opis


Sztylet

Bronie sztylet.jpg

Przepis

Ostrze - 3/10 sztabki (30%)
Rękojeść - 1/10 sztabki (10%)
Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)

Przykład

Dla przykładu, jednoręczny sztylet w całości wykonany ze stali.
Ostrze 0,285kg + rękojeść 0,095kg + jednoręczny 0,2375kg = łącznie 0,6175kg

Można to zaokrąglić do 0,62kg.
Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a sztylet waży 0,62kg, czyli 62 dekagramy to za same materiały zapłacimy 62 grzywny. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Sztylet ze stali Valfdeńskiej
Opis


Szpon

Bronie szpon.jpg

Przepis

3 ostrza - 9/10 sztabki (90%)
Rękojeść - 1/10 sztabki (10%)
Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)

Przykład

Dla przykładu, szpon w całości wykonany ze stali.
3 ostrza 0,855kg + rękojeść 0,095kg + jednoręczny 0,2375kg = łącznie 1,1875kg

Można to zaokrąglić do 1,19kg.
Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a szpon waży 1,19kg, czyli 119 dekagramów to za same materiały zapłacimy 119 grzywnien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Szpon ze stali Valfdeńskiej
Opis


Wardyna

Bronie wardyna.jpg

Przepis

2 ostrza - 2 sztabki (200%)
Rękojeść - 2/10 sztabki (20%)
Oburęczny - 8/10 sztabki (80%)

Przykład

Dla przykładu, wardyna w całości wykonana ze stali.
2 ostrza 1,9kg + rękojeść 0,19kg + oburęczny 0,76kg = łącznie 2,85kg

Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a wardyna waży 2,85kg, czyli 285 dekagram to za same materiały zapłacimy 285 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Wardyna ze stali Valfdeńskiej
Opis


Ukryte ostrze

Bronie ukryte ostrze.png

Przepis

Ostrze - 3/10 sztabki (30%)
Karwasz - 1/2 sztabki (50%)
Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)


Przykład

Dla przykładu, stalowe ukryte ostrze z karwaszem wykonanym ze stali.
Ostrze 0,285kg + karwasz 0,475kg + jednoręczny 0,2375kg = łącznie 0,9975kg

Można to zaokrąglić do 1kg.
Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a miecz waży 1kg, czyli 100 dekagram to za same materiały zapłacimy 100 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Ukryte ostrze ze stali Valfdeńskiej
Karwasza z ostrzem używa się jako elementu odzienia. Mechanizm wysunięcia ostrza zwalnia się energicznym ruchem nadgarstka.

Broń obuchowa

Do broni obuchowej zaliczamy:

 • Buławy jednoręczne (zasięg od 0,6 do 0,8 metra)
 • Buławy oburęczne (zasięg od 0,7 do 1,3 metra)
 • Buzdygany jednoręczne (zasięg od 0,6 do 0,8 metra)
 • Buzdygany oburęczne (zasięg od 0,7 do 1,3 metra)
 • Daibo (zasięg od 1,6 do 2,2 metra)
 • Kije jednoręczne (zasięg od 0,9 do 1,5 metra)
 • Kije oburęczne (zasięg od 1,6 do 2,2 metra)
 • Kiścienie jednoręczne (zasięg od 0,4 do 0,6 metra)
 • Kiścienie oburęczne (zasięg od 0,7 do 1,1 metra)
 • Kostury (zasięg od 1,6 do 2 metrów)
 • Młoty jednoręczne (zasięg od 0,6 do 0,8 metra)
 • Młoty oburęczne (zasięg od 0,7 do 1,3 metra)
 • Rękawice bitewne (zasięg 0,1 metra)

Aby używać broni obuchowych, trzeba opanować specjalizacje: walka bronią obuchową na minimum 50%.

Buława

Bronie bulawa.jpg

Przepis

Głowica - 1 i 2/10 sztabki (120%)
Rękojeść - 4/10 sztabki (40%)
Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)
Oburęczny - 8/10 sztabki (80%)

Przykład

Dla przykładu, jednoręczna buława w całości wykonana ze stali.
Głowica 1,14kg + rękojeść 0,38kg + jednoręczny 0,2375kg = łącznie 1,7575kg

Można to zaokrąglić do 1,76kg.
Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a buława waży 1,76kg, czyli 176 dekagram to za same materiały zapłacimy 176 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Jednoręczna buława ze stali Valfdeńskiej
Opis


Buzdygan

Bronie buzdygan.jpg

Przepis

Głowica - 1 i 2/10 sztabki (120%)
Trzonek - 4/10 sztabki (40%)
Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)
Oburęczny - 8/10 sztabki (80%)

Przykład

Dla przykładu, jednoręczny buzdygan w całości wykonany ze stali.
Głowica 1kg + trzonek 0,38kg + jednoręczny 0,2375kg = łącznie 1,6175kg
Można to zaokrąglić do 1,62kg.
Jeśli cena stali to 0,5 grzywny za 1 dekagram, a buzdygan waży 1,62kg, czyli 162 dekagramy to za same materiały zapłacimy 81 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Jednoręczny buzdygan ze stali Valfdeńskiej
Opis


Daibo

Bronie daibo.jpg

Przepis

Rękojeść - 1 sztabka (100%)
Głowice - 8/10 sztabki (80%)
Oburęczny - 8/10 sztabki (80%)

Przykład

Dla przykładu, daibo wykonany z drewna.
Rękojeść 0,95kg + oburęczny 0,4kg + głowice 0,76kg = łącznie 2,11kg

Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a daibo waży 2,11kg, czyli 211 dekagram to za same materiały zapłacimy 211 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Dajbo ze stali Valfdeńskiej
Opis


Kij

Bronie kij.jpg

Przepis

Rękojeść - 1 sztabka (100%)
Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)
Oburęczny - 8/10 sztabki (80%)

Przykład

Dla przykładu, kij wykonany z drewna.
Rękojeść 0,5kg + oburęczny 0,4kg = łącznie 0,9kg

Jeśli cena drewna to 0,5 grzywny za 1 dekagram, a kij waży 0,9kg, czyli 90 dekagram to za sam kij zapłacimy 45 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Oburęczny kij z drewna
Opis


Kiścień

Bronie kiscien.jpg

Przepis

Głowica - 1 sztabka (100%)
Łańcuch - 1/10 sztabki (10%)
Rękojeść - 4/10 sztabki (40%)
Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)
Oburęczny - 8/10 sztabki (80%)

Przykład

Dla przykładu, jednoręczny kiścień wykonany ze stali o drewnianej rękojeści.
Głowica 0,95kg + łańcuch 0,095kg + rękojeść 0,2kg + jednoręczny 0,125kg = łącznie 1,37kg

Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a stalowe elementy kiścienia ważą 1,045kg, czyli 100 dekagram to za stalowe materiały zapłacimy 100 grzywien. Jeśli cena drewna to 0,5 grzywny za 1 dekagram, a drewniane elementy kiścienia ważą 0,325kg, czyli 32 dekagramy to za drewniane materiały zapłacimy 16 grzywien. Łącznie cena za kiścień wynosi 116 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Jednoręczny kiścień ze stali Valfdeńskiej
Opis


Kostur

Bronie kostur.jpg

Przepis

Kryształ - 1kg
Rękojeść - 1 i 1/2 sztabki (150%)
Oburęczny - 8/10 sztabki (80%)

Przykład

Dla przykładu, kostur w całości wykonany ze stali.
Kryształ 1kg + rękojeść 1,425kg + oburęczny 0,76kg = łącznie 3,185kg

Można to zaokrąglić do 3,18kg.
Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a kostur waży 2,18kg, czyli 218 dekagram to za samą stal zapłacimy 218 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze cena magicznego kryształu, robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Kostur ze stali Valfdeńskiej
Zwieńczony zielonym kryształem.


Młot

Bronie mlot.jpg

Przepis

Obuch - 9/10 sztabki (90%)
Rękojeść - 4/10 sztabki (40%)
Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)
Oburęczny - 8/10 sztabki (80%)

Przykład

Dla przykładu, jednoręczny młot w całości wykonany ze stali.
Obuch 0,855kg + rękojeść 0,38kg + jednoręczny 0,2375kg = łącznie 1,4725kg

Można to zaokrąglić do 1,47kg.
Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a miecz waży 1,47kg, czyli 147 dekagram to za same materiały zapłacimy 147 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Jednoręczny młot ze stali Valfdeńskiej
Opis


Rękawica bitewna

Bronie rekawica bitewna.jpg

Przepis

Obuch - 4/10 sztabki (40%)
Karwasz - 1/2 sztabki (50%) lub 3/10 metra kwadratowego materiału (30%)
Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)


Przykład

Dla przykładu, rękawica bojowa wykonana ze stali valfdeńskiej.
Obuch 0,38kg + oburęczny 0,475kg + głowice 0,2375kg = łącznie 1,0925kg

Można to zaokrąglić do 1,1kg.
Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a miecz waży 1kg, czyli 111 dekagram to za same materiały zapłacimy 111 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Rękawica bitewna ze stali Valfdeńskiej
Opis

Broń dystansowa

Do broni dystansowej zaliczamy:

 • Kusze valfdeńskie (zasięg do 300 metrów)
 • Kusze elanoiskie (zasięg do 150 metrów)
 • Kusze varrokańskie (zasięg do 500 metrów)
 • Kusze torgońskie (zasięg do 150 metrów)
 • Kusze isgharskie (zasięg do 250 metrów)
 • Krótkie łuki (zasięg od 30 metrów)
 • Długie łuki (zasięg od 100 metrów)
 • Refleksyjne łuki (zasięg od 60 metrów)
 • Proce (zasięg do 50 metrów)


Kusze wyrabia się z:

 • dowolny materiał


Łuki krótkie wyrabia się z:

 • Stal Valfdeńska
 • Stal Tinirletańska
 • Buk
 • Cis
 • Wiąz


Łuki długie wyrabia się z:

 • Ilusmirskie szkło
 • Buk
 • Cis
 • Wiąz


Łuki refleksyjne wyrabia się z:

 • Mithril
 • Buk
 • Cis
 • Wiąz


Proce wyrabia się z:

 • dowolny materiał

Aby używać broni dystansowych, trzeba opanować specjalizacje: walka bronią dystansową na minimum 50%.

Kusza

Bronie kusza.jpg

Przepis

Łuk - 3/10 sztabki (30%)
Łoże - 2/10 sztabki (20%)
Rękojeść - 1/1 sztabki (100%)
Valfdeńska - 3/4 sztabki (75%)
Elanoiska - 1/10 sztabki (10%)
Varrokańska - 3/2 sztabki (150%)
Torgońska - 3/4 sztabki (75%)
Isgharska - 1/2 sztabki (50%)

Przykład

Dla przykładu kusza valfdeńska w całości wykonana ze stali Valfdeńskiej.
Łuk 0,285kg + loże 0,19kg + rękojeść 0,95kg + valfdeńska 0,713 kg = łącznie 2,14kg

Jeśli cena drewna to 0,5 grzywny za 1 dekagram, a kusza waży 1,045 kg, czyli 104,5 dekagram to za same materiały zapłacimy 52,25 grzywien, czyli ~53 grzywny. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Valfdeńska kusza ze stali Valfdeńskiej
Opis

Łuk

Bronie luk.jpg

Przepis

Łuk - 1/2 sztabki (50%)
Majdan - 1/10 sztabki (10%)
Krótki - 1/10 sztabki (10%)
Długi - 1/2 sztabki (50%)
Refleksyjny - 1/4 sztabki (25%)

Przykład

Dla przykładu, długi łuk w całości wykonany z drewna wiązowego.
Łuk 0,25kg + majdan 0,05kg + długi 0,25kg = łącznie 0,55kg

Jeśli cena wiązu to 0,5 grzywny za 1 dekagram, a długi łuk waży 0,55kg, czyli 55 dekagram to za same materiały zapłacimy 27 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy.

Statystyki

Krótki łuk z buku
Opis

Długi łuk z wiązu
Opis

Refleksyjny łuk z cisu
Opis

Proca

Bronie proca.jpg

Przepis

Ramiona - 1/10 sztabki (10%)
Rękojeść - 1/10 sztabki (10%)
Oburęczny - 1/10 sztabki (10%)

Przykład

Dla przykładu, proca w całości wykonana z drewna.
Ramiona 0,05kg + rękojeść 0,05kg + oburęczny 0,05kg = łącznie 0,15kg

Jeśli cena drewna to 0,5 grzywny za 1 dekagram, a proca waży 0,15kg, czyli 15 dekagram to za same materiały zapłacimy 7 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

proca z drewna
Opis

Broń palna

Do broni palnej zaliczamy:

 • Muszkiety (zasięg do 300 metrów)
 • Pistolety skałkowe (zasięg do 50 metrów)

Aby używać broni palnych, trzeba opanować specjalizacje: walka bronią palną na minimum 50%.

Muszkiet

Bronie muszkiet.jpg

Przepis

Lufa - 1 sztabka (100%)
Zamek skałkowy - 1/10 sztabki (10%)
Rękojeść - 1/2 sztabki (50%)
Oburęczny - 8/10 sztabki (80%)

Przykład

Dla przykładu, muszkiet ze stalową lufą o drewnianej rękojeści.
Lufa 0,95kg + zamek skałkowy 0,095kg + rękojeść 0,25kg + oburęczny 0,4kg = łącznie 0,6kg

Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a stalowe elementy muszkietu ważą 1,045kg, czyli 100 dekagram to za same stalowe materiały zapłacimy 100 grzywien. Cena drewna to 0,5 grzywny za 1 dekagram, a drewniane elementy muszkietu ważą 0,65kg, czyli 65 dekagram to za same drewniane materiały zapłacimy 32 grzywien. Łącznie muszkiet będzie nas kosztował 132 grzywny. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Muszkiet ze stali Valfdeńskiej
Opis


Pistolet skałkowy

Bronie pistolet skalkowy.jpg

Przepis

Lufa - 1/2 sztabki (50%)
Zamek skałkowy - 1/10 sztabki (10%)
Rękojeść - 2/10 sztabki (20%)
Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)

Przykład

Dla przykładu, oburęczna kusza w całości wykonana z drewna.
Lufa 0,475kg + zamek skałkowy 0,095kg + rękojeść 0,25kg + jednoręczny 0,125kg = łącznie 0,945kg

Można to zaokrąglić do 0,94kg.
Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a stalowe elementy pistoletu ważą 0,57kg, czyli 57 dekagram to za same stalowe materiały zapłacimy 57 grzywien. Cena drewna to 0,5 grzywny za 1 dekagram, a drewniane elementy pistoletu ważą 0,375kg, czyli 37 dekagram to za same drewniane materiały zapłacimy 18 grzywien. Łącznie muszkiet będzie nas kosztował 118 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Pistolet skałkowy ze stali Valfdeńskiej
Opis

Tarcze

Do tarcz zaliczamy:

 • Pawęże (wysokość od 1,4 do 1,6 metra, szerokość od 0,4 do 0,6 metra)
 • Puklerze (średnica od 0,4 do 0,6 metra)
 • Tarcze (wysokość od 0,6 do 1,2 metra, szerokość od 0,4 do 0,6 metra)

Aby używać tarcz, trzeba opanować specjalizacje: walka tarczą na minimum 50%. Tarcze otrzymują bonus +20 do wytrzymałości materiału, z którego są wykuwane.

Pawęż

Bronie pawez.jpg

Przepis

Pawęż - 5 sztabek (500%)

Przykład

Dla przykładu, pawęż w całości wykonany ze stali.
Pawęż 4,75kg = łącznie 4,75kg

Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a pawęż waży 4,75kg, czyli 475 dekagram to za same materiały zapłacimy 475 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Pawęż ze stali Valfdeńskiej
Opis


Puklerz

Bronie puklerz.jpg

Przepis

Pawęż - 1 i 1/2 sztabki (150%)

Przykład

Dla przykładu, puklerz w całości wykonany ze stali.
Puklerz 1,42kg = łącznie 1,42kg

Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a puklerz waży 1,42kg, czyli 142 dekagram to za same materiały zapłacimy 142 grzywny. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Jednoręczny puklerz ze stali Valfdeńskiej
Opis


Tarcza

Bronie tarcza.jpg

Przepis

Tarcza - 2 i 1/2 sztabki (250%)

Przykład

Dla przykładu, tarcza w całości wykonana ze stali.
Tarcza 2,37kg = łącznie 2,37kg

Jeśli cena stali to 1 grzywna za 1 dekagram, a tarcza waży 2,37kg, czyli 237 dekagram to za same materiały zapłacimy 237 grzywien. Do tej ceny dochodzi jeszcze robocizna od kowala i inne sprawy. Koniec końców statystyki wyglądają tak.

Statystyki

Jednoręczna tarcza ze stali Valfdeńskiej
Opis