Aktualny dzień w Marancie: 17.02.33
Statek - Statek handlowy

Z Forumowy system RPG Marant

Stocznia statekhandlowy.jpg

Opis

Koga to jednomasztowy żaglowiec handlowy dominujący w większości flotylli kupieckich w tej części świata. Okręt ten charakteryzuje się płaskodennym kadłubem oraz pękatymi burtami przywodzącymi na myśl pływającą beczkę. Dość niewielkie, bo tylko 3 metrowe zanurzenie pozwala tej jednostce na pływanie blisko brzegów, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie z uwagi na jej praktycznie zerowy potencjał bojowy. Jedyny maszt okrętu wyposażony jest ożaglowanie rejowe, składające się najczęściej z jednego dużego, prostokątnego żagla. Pierwsze kogi miały na prawej burcie wiosło sterowe, które zastąpił ster zawiasowy na wysokiej rufie, poruszany rumplem. Cechą wyróżniającą sylwetkę kogi są wysokie kasztele z blankami, znajdujące się na dziobie i rufie. Pod kasztelami znajdują się pomieszczenia mieszkalne załogi i kupców, zaś pozostałe miejsce przeznacza się zwykle na przestrzeń ładunkową. Jeśli chodzi o wymiary kog, to nie były one małymi okrętami, gdyż ich długość dochodziła do 25 metrów przy szerokości około 5 metrów. Wyporność 1000 ton pozwalała na bezproblemowe przewożenie nawet 300 ton ładunku, co nawet przy niewielkiej prędkości 5-7 węzłów było i tak nieosiągalne dla konwojów lądowych. Standardową załogę tych okrętów stanowiło 15 marynarzy, lecz zazwyczaj w przypadku rejsów konwojowych na pokładzie znajdowało się od 8 do 10 osób.

Statystyki

Statek: grotmaszt
Kategoria: I
Wytrzymałość: 40

Statek: dziób
Kategoria: I
Wytrzymałość: 80

Statek: burta
Kategoria: I
Wytrzymałość: 60

Statek: rufa
Kategoria: I
Wytrzymałość: 60

Technika walki

Kogi jako typowe jednostki handlowe nie posiadają praktycznie żadnego potencjału bojowego. W przypadku walki kapitanowie zazwyczaj starają się uciec przed przeciwnikiem chowając się na płytszych wodach lub szukają pomocy wśród okrętów eskortowych, które zwykle towarzyszą konwojom.

Ataki

  • Abordaż - Najczęściej stosowanym rodzajem walki między dwoma jednostkami jest abordaż, który polega na inwazyjnym wkroczeniu na pokład wrogiego statku. Burty obu statków są wtedy złączone lub znajdują się w odległości do 1 metra od siebie.


Umiejętności

  • brak


Słabe punkty

  • Podatność na ogień - Statek jest podatny na ogień w związku, z czym zaklęcia z żywiołu ognia otrzymują +10 punktów do siły czaru.
  • Zależność od wiatru - Jako żaglowiec szybkość i mobilność brygu zależna jest od siły wiatru. W czasie "ciszy" okręt traci całkowicie mobilność.
  • Żaglowiec - zniszczenie głównego masztu okrętu skutecznie go unieruchamia, sprawiając, że staje się on podatny na ataki.


Trofea

  • brak
TOP50 Gry Ranking Gier The Best Of PBF - Play By Forum Toplista PBF - Toplista gier PBF Toplista gier PBF