Aktualny dzień w Marancie: 27.01.2
Zasady gry wieloma postaciami

Z Forumowy system RPG Marant

Ilość posiadanych postaci

Gracz może posiadać tylko jedną żywą lub martwą postać. Wiąże się to z posiadaniem jednego konta na forum dyskusyjnym dla jednej postaci oraz z posiadaniem jednego konta na wiki wraz z jedną kartą postaci. Gdyby gracz chciał założyć kolejną postać należy zarejestrować nowe konto na forum dyskusyjnym i raz jeszcze zapisać się do gry. Gracz otrzyma wtedy nowe konto i kartę postaci przypisane do nowego konta.

Wiele postaci 1.jpg

Usunięcie postaci

W przypadku usunięcia postaci o nazwie Isentor, gracz nie może rozpocząć gry drugą postacią, która również będzie nosiła imię tej pierwszej. W takim wypadku po usunięciu postaci przypisanej do konta na forum gracz zmuszony jest do zmiany nazwy wyświetlanej swojego konta. Tak by nazwa postaci i nazwa wyświetlana konta na forum były takie same. W takim również przypadku gracz otrzyma nową kartę postaci na wiki.

Po usunięciu postaci nie znika ona z łam historii ani z uniwersum Marantu. Jej przygodę należy fabularnie zakończyć śmiercią, zaginięciem lub odejściem do dalekich krain.Rozpoczęcie gry nową postacią

Założenie kolejnej postaci wiąże się z założeniem nowego konta na forum dyskusyjnym. Gracz otrzyma wtedy nowe konto na wiki wraz z kartą postaci.

Wiele postaci 2.jpg

Granie dwiema postaciami jednocześnie

Możesz bez problemu sterować poczynaniami obu postaci, o ile czynisz to z osobnych kont. Każda z postaci posiada osobne konto na forum, kartę postaci na wiki marantu i zapis w spisie talentów.


Granie drugą postacią po śmierci pierwszej

Twoja pierwsza postać nie zostaje permanentnie usunięta. Jej poczynania do chwili śmierci zostaną zapamiętane i jeśli zechcesz będziesz mógł w przyszłości skorzystać z usług nekromantów w celu wskrzeszenia pierwszej, zmarłej postaci.

Po śmierci pierwszej postaci możesz opublikować jej testament w domostwie przepisując posiadane grzywny i przedmioty na drugą postać. Nowa postać nie przejmuje tytułów szlacheckich, certyfikatów oraz funkcji pełnionych w uniwersum gry przez starą postać.Wskrzeszanie postaci

Wskrzeszenia postaci potrafią dokonać członkowie Mrocznego Paktu. Adepci mrocznych sztuk są w stanie porozumiewać się z duchami, dlatego możesz objawić im się w swojej astralnej powłoce prosząc o wskrzeszenie w ciele. Przecięta opłata za wskrzeszenie waha się w granicy 1000 grzywien.

Wiele postaci 3.jpg

Wskrzeszenie w pierwotnym ciele

Możesz poprosić o wskrzeszenie postaci w pierwotnym ciele. Jeśli nie zostało ono poważnie uszkodzone lub na tyle by z leczeniem mógł poradzić sobie witalita po zregenerowaniu uszkodzeń nekromanta wskrzesi Twego ducha w pierwotnym ciele.

  • Przy wskrzeszeniu w pierwotnym ciele postać nie traci wyuczonych specjalizacji, umiejętności i zaklęć.


Wskrzeszenie w nowym ciele

Możesz również poprosić o wskrzeszenie Twego ducha w nowym ciele. Nekromanci wykorzystują do tego celu przeważnie ciała niewolników. Możesz wtedy poprosić o nową rasę postaci.

  • Przy wskrzeszeniu w nowym ciele postać przejmuje jedynie 1 wyuczoną niegdyś specjalizacje, 2 umiejętności i 1 zaklęcie.