Aktualny dzień w Marancie: 19.01.33
Brudnopis Gordiana

Z Forumowy system RPG Marant

O organizacji

Śmierć Lewiatana i zniknięcie trującej mgły otaczającej Valfden otworzyło dla wyspy nowe możliwości w kwestiach zarówno politycznych jak i handlowych. Po latach całkowitej izolacji od jakichkolwiek sygnałów z zewnątrz pojawiła się szansa na ponowne zawiązanie stosunków dyplomatycznych z państwami starego kontynentu, co przyczyniło się bezpośrednio do wskrzeszenia dawno zapomnianych traktatów handlowych. Kapitan Gordian Tinuvel Morii jako jeden z pierwszych dostrzegł potencjał finansowy leżący w dalekomorskich wymianach kupieckich. Założone przez niego stowarzyszenie - Kompania Wschodniovalfdeńska z siedzibą w portowym mieście Atusel - jest organizacją zrzeszającą wytwórców, rzemieślników i drobnych kupców, którym umożliwia eksport produkowanych przez siebie towarów na daleki kontynent. Z inicjatywy miłościwie nam panującego Króla Isentora I kompania otrzymała liczne przywileje daleko wybiegające poza sferę samego handlu. Instytucja cieszy się szerokimi uprawnieniami politycznymi i administracyjnymi. Utrzymuje czynną armię w celu ochrony najbardziej zagrożonych morskich szlaków handlowych oraz poszczególnych ekspedycji i statków towarowych przed piratami. W zakres jej interesów wchodzi również mniej chlubny aczolwiek dochodowy handel niewolnikami. Kompania ma nadzieję wkrótce nawiązać współpracę z większymi manufakturami w celu zapewnienia sobie stałego źródła dochodu. U początków jej zainteresowań leży stała ekspansja wpływów w celu zbadania portów kontynentu i potencjalnych rynków zbytu na valfdeńskie towary. W ciągu najbliższych kilku lat ma na celu zawiązać współpracę z największymi przedsiębiorcami Wyspy i otworzyć liczne placówki handlowe w krajach kontynentu.
Historia

Postacie niezależne (NPC)RekrutacjaRozwój i rangi

TOP50 Gry Ranking Gier The Best Of PBF - Play By Forum Toplista PBF - Toplista gier PBF Toplista gier PBF