Aktualny dzień w Marancie: 15.04.2
Rzemieślnictwo

Z Forumowy system RPG Marant

Jak zacząć

Czeladz kowalska.jpg

Aby móc wytwarzać przedmioty należy wykupić certyfikat czeladnika. Można tego dokonać w ratuszu za 50 grzywien.
Powszechnie dostępne są 4 możliwe specjalności cechowe:

  • krawiec

Koszt: 1 złoty talent i 950 grzywien

  • kowal

Koszt: 1 złoty talent i 950 grzywien

  • łuczarz

Koszt: 1 złoty talent i 950 grzywien

  • płatnerz

Koszt: 1 złoty talent i 950 grzywien


Można również dołączyć do jednej z organizacji, gdzie naucza się wyjątkowej specjalności:

  • alchemia


Po wykupieniu certyfikatu należy zapoznać się z prawem cechowym i możliwościami, które daje przynależność do grupy czeladników.
Gdzie nauczyć się wyrabiać przedmioty

Czeladz platnerz.jpg

Jak wytworzyć dany przedmiot można nauczyć się u Mistrzów Cechu, nauczycieli schematów lub w odpowiednich organizacjach. Jednakże dostęp do nich zyskuje się dopiero jako czeladnik. Rzemieślnicy przebywają w cechu rzemieślniczym.
Gdzie wyrabiać przedmioty

Po poznaniu schematu wyrobu danego przedmiotu w celu jego wyrobienia należy udać się do jednej z czeladzi lub pracowni:
Jak wytwarzać przedmioty

Najistotniejszym elementem pracy rzemieślnika jest znajomość kunsztu. W tym celu, aby rozpocząć wytwarzanie przedmiotu należy najpierw posiąść odpowiednią wiedzę. Wybrać nauczyciela zgodnie ze specjalnością, który pokaże, jak wyrobić interesujący nas przedmiot. Po poznaniu odpowiedniego schematu, należy udać się do Skarbca, aby tam zakupić surowe materiały, które będą potrzebne podczas procesu wytwarzania. Na koniec swe kroki należy skierować do odpowiedniej czeladzi, gdzie zgodnie z obowiązującymi tam zasadmi będzie można wyrabiać przedmioty. Istotne jest, aby odliczyć ile materiału zużyto na wytworzenie przedmiotu. Dzięki temu wiadomo, ile jeszcze można go wykorzystać w dalszych wyrobach.
Przykład reprezentatywny

Gracz udaje się do skarbca, gdzie kupuje 2 sztabki stali Valfdeńskiej, każda o wadze 0,95kg (łącznie więc posiada 1,8kg stali Valfdeńskiej). Zamierza wykuć w czeladzi kowalskiej miecz jednoręczny z tego właśnie tworzywa. Wybiera odpowiedni schemat i uczy się go. Następnie przybywa do czeladzi kowalskiej i wyrabia swoją broń.
Przykład postu powinien wyglądać następująco:


Lucas przybył do czeladzi, aby wykuć miecz ze stali.

Wykuwam #1:

Nazwa broni: miecz jednoręczny ze stali Valfdeńskiej
Rodzaj: miecz
Typ: jednoręczny
Ostrość: 23
Wytrzymałość: 30
Opis: Wykuty z 1,28kg stali Valfdeńskiej o zasięgu 0,9 metra.

Ilość materiału: 1,8 - 1,28 = 0,52 kg stali Valfdeńskiej

LUB

Ilość materiału: 2 - 1,35 = 0,65 sztabki stali Valfdeńskiej


//Korzystając z odpowiedniego samouczka gracz wie, że miecz jednoręczny należy wykuć ze 135% jednej sztabki (1,35; z racji tego, że ostrze zabierze 1 sztabkę, rękojeść 10% sztabki, a fakt nadania broni rozmiarów jednoręcznych - 25% sztabki). By otrzymać wagę przedmiotu ilość materiału (w tym przypadku 1,35 sztabki) należy pomnożyć przez wagę 1 sztabki (w tym przypadku 0,95 kilograma).


Jak tworzyć schematy przedmiotów

Wzór schematów broni:
[spoiler=schemat [typ] [rodzaj] z [materiał]]Nazwa broni: schemat [typ] [rodzaj] z [materiał]
Rodzaj: [rodzaj]
Typ: [typ]
Ostrość/Obuch: [ostrość/obuch materiału + bonus rodzaju]
Wytrzymałość: [wytrzymałość materiału]
Opis: Wykuty z Xkg [materiału] o zasięgu (A do B metra).
Cena nauki: [color=brown/silver/gold]1 brązowy/srebrny/złoty talent[/color], [color=gold]... grzywien[/color][/spoiler]

Wzór schematów odzień:
[spoiler=schemat [typ] [rodzaj] z [materiał]]Nazwa odzienia: schemat [typ] [rodzaj] z [materiał]
Rodzaj: [rodzaj]
Typ: [typ]
Wytrzymałość: [wytrzymałość materiału + bonus rodzaju]
Opis: Wykuty z Xkg [materiał].
Cena nauki: [color=brown/silver/gold]1 brązowy/srebrny/złoty talent[/color], [color=gold]... grzywien[/color]][/spoiler]


Mając już gotowy wzór schematu można rozpocząć uzupełnianie poszczególnych elementów. Całkowity spis możliwości znajduje się w samouczku tworzenia broni oraz samouczuku tworzenia odzień. Spis potrzebnych materiałów znajduje się w statystykach materiałów.Typ

Tutaj w przypadku broni należy wybrać spośród dwóch: jednoręczny lub oburęczny. W przypadku odzień, bądź elementów pancerza, jeżeli kujemy zbroję: hełm, rękawica lewa lub prawa, karwasz lewy lub prawy, naramiennik lewy lub prawy, napierśnik, nagolenniki, buty; bądź typ danego ubioru: koszula, spodnie, kubrak, buty, rękawiczki, kapelusz, płaszcz, długa szata.


Rodzaj

Należy zajrzeć do samouczków i wybrać rodzaj tworzonego oręża lub odzienia, np. miecz, pawęż, buława itp.


Ostrość/obuch/wytrzymałość

W tym przypadku należy skorzystać z samouczków oraz statystyk materiałów. Istotne jest bowiem, z którego materiału tworzy się przedmiot oraz jaki on jest. Do wyboru: broń sieczna, broń obuchowa, broń dystansowa, tarcze oraz zbroje miękkie, zbroje niepłytowe, zbroje płytowe i ubrania. I tak patrząc do samouczków widać, iż:

  • każda broń sieczna otrzymuje +5 do ostrości danego materiału (jeżeli materiał w swoich statystykach posiada 20 ostrości, to wykonana z niego broń sieczna będzie posiadała ostrość równą 25).
  • każda broń obuchowa otrzymuje +5 do wytrzymałości danego materiału i korzysta z parametru obuch, nie ostrość (jeżeli materiał w swoich statystykach posiada 20 wytrzymałości i 20 obuchu, to wykonana z niego broń obuchowa będzie posiadała wytrzymałość równą 25 i obuch równy 20).!
  • bronie dystansowe otrzymują bonus do siły wyrzutu pocisku. Dla jednoręcznych kusz +40 do ostrości. Dla oburęcznych kusz +50 do ostrości. Dla krótkich łuków +20 do ostrości. Dla długich łuków +10 do ostrości. Dla refleksyjnych łuków +15 do ostrości. Dla procy +5 do obuchu. Amunicja zachowuje własności materiału, z którego została utworzona (jeżeli materiał w swoich statystykach posiada 20 obuchu, 20 ostrości i 20 wytrzymałości, to wykonana z niego amunicja będzie miała dokładnie takie same statystyki, niezależnie od używanego parametru obuch/ostrość).
  • Tarcze otrzymują +20 do wytrzymałości materiału, z którego zostały wykonane (jeżeli materiał w swoich statystykach posiada 20 wytrzymałości, to wykonana z niego tarcza będzie posiadała 40 wytrzymałości).

Broń palna wytwarzana jest przez krasnoludy, a magiczna broń dystansowa przez magów.

W przypadku pancerzy:Opis

Wyliczona waga materiału, z którego wytworzony został przedmiot oraz dopisany zasięg broni. Poszczególne parametry zasięgu można sprawdzić w samouczku tworzenia broni. Zasada obliczania wagi zostanie przedstawiona poniżej.

Należy ponownie zajrzeć do samouczków i wybrać interesujący typ. Jeżeli gracz chce stworzyć jednoręczny miecz ze stali valfdeńskiej, należy spojrzeć ile surowego materiału jest potrzebne do stworzenia takiej broni.

Wymagania: Ostrze - 1 sztabka (100%), Rękojeść - 1/10 sztabki (10%), Jednoręczny - 1/4 sztabki (25%)).

Zsumowane procenty dają wynik 135%. Tyle % materiału potrzeba do wykonania konkretnie tejże broni, miecza jednoręcznego. Trzeba wiedzieć ile waży 100%, czyli jedna sztabka, w tym przypadku stali valfdeńskiej. W statystykach materiałów widać, iż jedna sztabka waży 0,95kg, zatem potrzeba 135% z 0,95kg. Obliczając otrzymuje się 1,2825. Zaokrąglając uzyskany wynik (od 0 do 5 w dół, od 6 do 9 w górę) otrzymuje się ostatecznie 1,28kg, co jest wagą wykonanego miecza.


Cena nauki

Cenę nauki schematów ustala osobiście Marszałek Koronny.